Переддипломна практика: рекомендації з проведення у дистанційній формі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

практика, переддипломна, бакалаври

Бібліографічний опис

Бажеріна, К. В. Переддипломна практика: рекомендації з проведення у дистанційній формі [Електронний ресурс] : навч. посіб. для здобувачів ступеня бакалавра за освітньою програмою «Промисловий маркетинг» спеціальності 075 «Маркетинг» / К. В. Бажеріна ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,45 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 40 с. – Назва з екрана.

DOI