Конспект лекцій кредитного модуля «Цифрова схемотехніка» дисципліни «Електроніка» для напрямів підготовки 6.051402 «Біомедична інженерія», 6.051003 «Приладобудування»

Ескіз недоступний

Дата

2016

Автори

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ «КПІ»

Анотація

Опис

Ключові слова

електронні ключі, діодно-транзисторні логічні елементи, транзисторно-транзисторна логіка, комбінаційні суматори, тригери

Бібліографічний опис

Конспект лекцій кредитного модуля «Цифрова схемотехніка» дисципліни «Електроніка» для напрямів підготовки 6.051402 «Біомедична інженерія», 6.051003 «Приладобудування» [Електронний ресурс] / НТУУ «КПІ»; уклад. В. І. Зубчук, Н. В.Захарчук.– Електронні текстові дані (1 файл: 4,11 Мбайт). – Київ: НТУУ «КПІ». 2016. –195 с. – Назва з екрана.

DOI