Методичні вказівки з граматики англійської мови для студентів І-ІІ курсів факультету інформатики та обчислювальної техніки (Ч. І)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

Автори

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Методичні вказівки з граматики англійської мови (Ч. І) містять граматичні правила та вправи до них, складені на основі автентичних джерел, що включають матеріал англійських і американських підручників і призначені для студентів І-ІІ курсів факультету інформатики та обчислювальної техніки.

Опис

Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету

Ключові слова

англійська мова, граматика англійської мови

Бібліографічний опис

Методичні вказівки з граматики англійської мови для студентів І-ІІ курсів факультету інформатики та обчислювальної техніки (Ч. І) [Електронний ресурс] / НТУУ «КПІ» ; уклад. Н. І. Домаскіна, Ю. І. Дробязко, О. В. Лубянова. – Електронні текстові дані (1 файл: 388 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2012. – Назва з екрана.

DOI