Методи та технології обчислювального інтелекту

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

обчислювальний інтелект, нейронні мережі

Бібліографічний опис

Федорін, І. В. Методи та технології обчислювального інтелекту [Електронний ресурс] : навчальний посібник для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньою програмою «Комп’ютерні технології в біології та медицині» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» / І. В. Федорін ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 8,67 Мбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 315 с. – Назва з екрана.

DOI