Оценка восприятия печатных шрифтов

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ВПІ НТУУ «КПІ»

Анотація

Опис

Ключові слова

шрифт, восприятие, семантический дифференциал, факторный анализ, удобочитаемость, емкость, эстетика, сприйняття, семантичний диференціал, факторний аналіз, зручність читання, ємність, естетика, font, perception, semantic differential, factor analysis, readability, capacity, aesthetics

Бібліографічний опис

Токарь, О. В. Оценка восприятия печатных шрифтов / О. В. Токарь // Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць. – 2015. – Вип. 3(49). – С. 39–46. – Бібліогр.: 2 назви.

DOI