Контроль проникаючим випромінюванням

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

Контроль проникаючим випромінюванням, домашні контрольні роботи, вимірювальні перетворювачі, рентгенівське випромінювання, Penetrating Radiation Testing, home control work, engineering calculations, X-ray radiation

Бібліографічний опис

Контроль проникаючим випромінюванням [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання домашніх контрольних робіт для студентів напряму підготовки 6.051003 «Приладобудування», професійного спрямування «Прилади і системи неруйнівного контролю» денної форми навчання / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: С. М. Маєвський, К. М. Сєрий. – Електронні текстові дані (1 файл: 857,89 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 36 с. – Назва з екрана.

DOI