Гироскопы направления

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

гироскоп направления, гіроскоп напряму, direction gyro, монографія

Бібліографічний опис

Бондарь, П. М. Гироскопы направления [Электронний ресурс] : монография / П. М. Бондарь, В. В. Мелешко ; НТУУ «КПІ». – Електронні текстові данні (1 файл: 3,89 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2016. – 153 с. – Назва з екрана.

DOI