Вимоги до виконання магістерської дисертації

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

вимоги, виконання, магістерська дисертація

Бібліографічний опис

Вимоги до виконання магістерської дисертації [Електронний ресурс] : навч. посібн. для студ. спеціальності 133 «Галузеве машинобудування», освітньо-професійна програма магістерської підготовки (спеціалізація) Інжиніринг та комп’ютерно-інтегровані технології проектування інноваційного галузевого обладнання / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: Степанюк А. Р., Гулієнко С. В. – Електронні текстові дані (1 файл: 3.73 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 105 с. – Назва з екрана.

DOI