Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Стійкість екологічних систем» для студентів за спеціальністю 101 «Екологія»

Ескіз недоступний

Дата

2017

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

коефіцієнт кореляції, графічна модель залежності, багатофакторний аналіз, метод найменших квадратів

Бібліографічний опис

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Стійкість екологічних систем» для студентів за спеціальністю 101 «Екологія» [Електронний ресурс] / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: М. В. Репін, Н. С. Ремез, О. Я. Тверда. – Електронні текстові данні (1 файл: 120,45 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 16 с. – Назва з екрана.

DOI