Методичні вказівки до виконання комп’ютерних практикумів з навчальної дисципліни «Моделювання систем» для студентів напряму підготовки 122 – «Комп’ютерні науки»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

інтелектуальний аналіз даних, моделювання систем, частково-пошуковий метод, MATLAB, комп’ютерний практикум

Бібліографічний опис

Методичні вказівки до виконання комп’ютерних практикумів з навчальної дисципліни «Моделювання систем» для студентів напряму підготовки 122 – «Комп’ютерні науки» [Електронний ресурс] / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. В. А. Павлов, О. К. Носовець. – Електронні текстові дані (1 файл: 2,12 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 61 с. – Назва з екрана.

DOI