Бізнес-прогнозування. Навчально-методичний комплекс дисципліни

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

бізнес-прогнозування, прогнозування, передбачення, футурологія, футуролог, business forecasting, foresight, business foresight, forecasting

Бібліографічний опис

Юдіна, Н. В. Бізнес-прогнозування. Навчально-методичний комплекс дисципліни [Електронний ресурс] : навчальний посібник для вивчення дисципліни «Бізнес-прогнозування» освітніх програм «Промисловий маркетинг» і «Бізнес-аналітика» спеціальності 075 «Маркетинг» першого (бакалаврського) освітнього рівня вищої освіти / Н. В. Юдіна ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл : 4,12 Mb). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 77 с. – Назва з екрана.

DOI