Технології розробки програмного забезпечення-1. Комп’ютерний практикум

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Навчальний посібник містить стислі теоретичні відомості, необхідні для виконання конкретних практичних завдань з розробки програмного забезпечення, приклади їх реалізації, завдання для самостійної роботи студентів. Виконання практичних завдань, пов’язаних з освоєнням принципів об’єктно-орієнтованого програмування (інкапсуляції, спадковості, поліморфізму), а також основних конструкцій мови програмування Java, сприятиме закріпленню, поглибленню та узагальненню теоретичних основ курсу, а також розвитку навичок самостійної творчої роботи студентів у процесі їх навчання, зокрема при виконанні контрольних та інших видів робіт з дисципліни "Технології розробки програмного забезпечення".

Опис

Ключові слова

Java, технології розробки програмного забезпечення, життєвий цикл, колекції, об'єктно-орієнтоване програмування

Бібліографічний опис

Цибульник, С. О. Технології розробки програмного забезпечення-1. Комп’ютерний практикум [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», освітньо-професійної програми «Комп’ютерно-інтегровані технології та системи навігації і керування» / С. О. Цибульник ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 889 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 125 с. – Назва з екрана.

DOI