Організація наукових досліджень та розробок в галузі телекомунікацій

Ескіз недоступний

Дата

2016-05

Автори

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ «КПІ»

Анотація

Опис

Ключові слова

організація наукових досліджень, розробок в галузі телекомунікацій

Бібліографічний опис

Організація наукових досліджень та розробок в галузі телекомунікацій [Електронний ресурс] : программа навчальної дисципліни підготовки магістра напряму 6.050903 «Телекомунікації» спеціальностей 8.05090301 «Інформаційні мережі зв`язку», 8.05090302 «Телекомунікаційні системи та мережі», 8.05090303 «Технології та засоби телекомунікацій» / НТУУ «КПІ» ; уклад. Є. А. Якорнов, Г. Л. Авдєєнко. – Електронні текстові дані (1 файл: 183,5 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2016. – 9 с. – Назва з екрана.

DOI