Influence of the Delay on the Occurrence of Deterministic Chaos in Some Non-Ideal Pendulum Systems

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ «КПІ»

Анотація

Опис

Ключові слова

pendulum system, systems with limited excitation, maps of dynamical regimes, regular and chaotic attractors, delay factors, маятникові системи, системи з обмеженим збудженням, карти динамічних режимів, регулярні та хаотичні атрактори, запізнювання, маятниковые системы, системы с ограниченным возбуждением, карты динамических режимов, регулярные и хаотические аттракторы, запаздывание

Бібліографічний опис

Shvets A. Yu. Influence of the Delay on the Occurrence of Deterministic Chaos in Some Non-Ideal Pendulum Systems / A. Yu. Shvets, A. М. Makaseyev // Наукові вісті НТУУ «КПІ» : науково-технічний журнал. – 2015. – № 4(102). – С. 110–116. – Бібліогр.: 11 назв.

DOI