Дисковий інструмент для утворення зовнішніх гвинтових поверхонь

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

Автори

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Опис

Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету

Ключові слова

дисковий інструмент, гвинтові поверхні, інструментальна поверхня, різальний інструмент

Бібліографічний опис

Дисковий інструмент для утворення зовнішніх гвинтових поверхонь [Електронний ресурс] : методичні вказівки з дисципліни «Різальний інструмент та інструментальне забезпечення автоматизованого виробництва» [для студентів напряму підготовки 6.050502 «Інженерна механіка»] / НТУУ «КПІ» ; уклад. В. І. Солодкий. - Електронні текстові дані (1 файл: 652 Кбайт). - Київ : НТУУ «КПІ», 2009. - Назва з екрана.

DOI