Розрахунок і конструювання обладнання: рекомендації до виконання курсового проєкту

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2024-02-01

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Посібник містить вимоги, правила виконання, оформлення пояснювальної записки і графічної частини курсового проєкту з розрахунків і конструювання обладнання. Наведені приклади виконання курсового проєкту і необхідні довідкові дані, які будуть корисні для здобувачів ступеня бакалавра за спеціальністю 133 Галузеве машинобудування

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Розрахунок і конструювання обладнання: рекомендації до виконання курсового проєкту [Електронний ресурс] : навч. посіб. для здобувачів ступеня бакалавра за освіт. програмою «Комп'ютерно-інтегровані технології проектування обладнання хімічної інженерії» спец. 133 Галузеве машинобудування / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: І. А. Андреєв. – Електронні текстові дані (1 файл: 4,15 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024. – 77 с. – Назва з екрана.

DOI