Методологія науково-технологічного розвитку в концепції постіндустріального суспільства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ "КПІ"

Анотація

Опис

Ключові слова

сталий розвиток, постіндустріалізм, інформаційна парадигма, інтелектуальна економіка, технологічний детермінізм, гомеостатична система, persistent development, informational paradigm, post-industrial society, intellectual economy, technological determinism, homeostatic system, устойчивое развитие, постиндустриализм, информационная парадигма, интеллектуальная экономика, технологический детерминизм, гомеостатическая система

Бібліографічний опис

Яловий Г. К. Методологія науково-технологічного розвитку в концепції постіндустріального суспільства / Яловий Г. К., Єрешко Ю. О. // Економічний вісник НТУУ «КПІ» : збірник наукових праць. – 2015. – Вип. 12. – С. 71–82. – Бібліогр.: 12 назв.

DOI