Комплексне дослідження проблеми стійкості фарбового шару інтагліодруку до чинників штучного зношування

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ВПІ НТУУ «КПІ»

Анотація

Опис

Ключові слова

банкноти, інтагліодрук, фарби, фарбовий шар, адгезія, композиційний склад фарб, зносостійкість банкнот, комплексний показник, banknotes, intaglioprinting, inks, ink layer, adhesion, ink composition, banknotes deterioration, complex index, банкноты, интаглиопечать, краски, красочный слой, адгезия, композиционный состав красок, износостойкость банкнот, комплексный показатель

Бібліографічний опис

Киричок, Т. Ю. Комплексне дослідження проблеми стійкості фарбового шару інтагліодруку до чинників штучного зношування / Т. Ю. Киричок // Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць. – 2015. – Вип. 3(49). – С. 4–15. – Бібліогр.: 20 назв.

DOI