Устаткування і технологія електрошлакових процесів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ «КПІ»

Анотація

Опис

Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету

Ключові слова

електрошлаковий переплав, електрошлаковий процес

Бібліографічний опис

Ремізов, Г. О. Устаткування і технологія електрошлакових процесів [Електронний ресурс] : навчальний посібник до вивчення кредитних модулів, самостійної роботи студентів, курсового та дипломного проектування напрямів підготовки 6.050401 «Металургія», 6.050402 «Ливарне виробництво» / Г. О. Ремізов, Ю. Я. Готвянський, Д. О. Нікітін ; НТУУ «КПІ». – Електронні текстові дані (1 файл: 18,6 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2013. – 317 с. – Назва з екрана.

DOI