Комп’ютерна система ідентифікації магістралей на супутникових зображеннях

dc.contributor.advisorОрлова, Марія Миколаївна
dc.contributor.authorКривоніс, Артем В’ячеславович
dc.date.accessioned2019-03-12T13:14:48Z
dc.date.available2019-03-12T13:14:48Z
dc.date.issued2018-12
dc.description.abstractukАктуальність теми. Від сучасних систем навігації залежать ключові процеси багатьох систем. Все більше людей використовують навігаторні системи для того, щоб розрахувати дорогу до кінцевої точки найкоротшим маршрутом з урахуванням певних умов. Також це може бути критичним для різних рятувальних служб, щоб в системі навігації були актуальні дані. На сьогоднішній день над Землею знаходяться близько 20-ти тисяч штучних супутників, і їх число збільшується з кожним роком. Серед цих супутників на орбіті є ті, які здатні надсилати зображення планети у високій роздільній здатності. Але карти досі будуються картографічними спеціалістами, які використовуючи спеціальне програмне забезпечення, будують магістралі на супутникових зображеннях. Такі системи називають геоінфоормаційними. Завдяки можливостям глобальної мережі Інтернет люди мають доступ до відкритих спільних карт і можуть поєднувати свої зміни на одній глобальній карті, але досі цей процес, нажаль не є автоматизованим. Актуальним є питання розпізнавання магістралей на супутникових зображеннях для підвищення якості побудованих та пошкоджених маршрутів. Це представляє великий інтерес для моніторингу стану маршрутів та побудови нових. Мета і задачі дослідження. Метою даної роботи є розробка системи розпізнавання автомагістралей та доріг на супутникових зображеннях, що дозволило б побудувати граф доріг на основі методів розпізнавання на супутникових зображеннях. Для досягнення поставленої мети в роботі вирішуються наступні задачі. 1. Аналіз сучасних методів та їх застосування для розпізнавання ав-томагістралей та будь-яких інших доріг на супутникових зобра-жень. 2. Розробка системи та способу розпізнавання магістралей на супутникових знімках та побудови графу доріг на основі отриманого зображення розпізнавання, яка дозволила б використати її в геоінформаційних системах. 3. Дослідження та оцінка розробленої системи розпізнавання магістралей. Об’єктом дослідження є процеси розпізнавання автомагістралей, які використовують супутникові зображення високої роздільної здатності. Предметом дослідження є системи розпізнавання автомагістралей та побудови графу доріг, що використовують супутникові зображення високої роздільної здатності. Методи дослідження. В роботі використовуються методи системного аналізу, теорії графів, а також методів моделювання. Наукова новизна одержаних результатів полягає в наступному. 1. Проаналізовано методи розпізнавання та класифікації зображень. Про-ведено аналітичне порівняння функціональності штучних нейронних мереж для розпізнавання зображень. 2. Проаналізовано способи розпізнавання супутникових зображень для ідентифікації магістралей та доріг на основі штучних нейронних ме-реж. 3. Розроблено спосіб та систему розпізнавання автомагістралей на супут-никових зображеннях, яка відрізняється від існуючих можливістю побудови графу магістралей, що дозволить використовувати її в сучасних геоінформаційних навігаційних системах. Практична цінність одержаних результатів полягає в тому, що розроблений спосіб та система дозволяє виконувати автоматичне розпізнавання магістралей та доріг на супутникових зображення високої роздільної здатності. У результаті розробленно програмне забезпечення, задача якого полягає в тому, щоб розпізнавати на супутникових зображеннях наявність магістралей та створити граф доріг на основі розпізнаного зображення. Апробація роботи. Основні положення і результати роботи були представлені на: 1. IX науковій конференції магістрантів та аспірантів «Прикладна ма-тематика та комп’ютинг» ПМК-2018 (Київ, 14-16 листопада 2018 р.). 2. 20-th International Conference «System Analysis and Information Technology» SAIT – 2018 (Київ, 21-24 травня 2018 р.) Публікації. За тематикою проведених досліджень опубліковано 2 наукові праці, а саме тези доповідей на конференціях. Структура та обсяг роботи. Магістерська дисертація складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків та додатків. У вступі подано загальну характеристику роботи, зроблено оцінку сучасного стану проблеми, обґрунтовано актуальність напрямку досліджень, сформульовано мету і задачі досліджень, розкрито наукову новизну отриманих результатів та практичну цінність роботи. У першому розділі проведено порівняльний аналіз методів сканування, розпізнавання супутникових зображень. Проаналізовано основні параметри та відмінні особливості. У другому розділі описано способи розпізнавання магістралей на супутникових зображеннях, а саме, проаналізовано поведінку різних штучних нейронних мереж. У третьому розділі представлено систему розпізнавання та побудови графу доріг для подальшого використання в сучасних системах навігації. У четвертому розділі наведені практичні результати, що підтверджують запропоновані автором рішення. Представлені результати отримання графу доріг з використанням штучних нейронних мереж на базі супутникових зображень високої роздільної здатності. У висновках проаналізовано результати магістерської роботи, одержані в результаті проведених досліджень.uk
dc.format.page85 с.uk
dc.identifier.citationКривоніс, А. В. Комп’ютерна система ідентифікації магістралей на супутникових зображеннях : магістерська дис. : 123 Комп’ютерна інженерія. Комп’ютерні системи та компоненти / Кривоніс Артем В’ячеславович. – Київ, 2018. – 85 с.uk
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/26684
dc.language.isoukuk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.subjectгеоінформаційні системиuk
dc.subjectштучні супутники Земліuk
dc.subjectдистанційне зондування Земліuk
dc.subjectштучні нейронні мережіuk
dc.subjectрозпізнавання зображеньuk
dc.subjectсупутникові зображенняuk
dc.subjectграф дорігuk
dc.subject.udc004.932uk
dc.titleКомп’ютерна система ідентифікації магістралей на супутникових зображенняхuk
dc.typeMaster Thesisuk

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
Kryvonis_magistr.pdf
Розмір:
6.52 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
9.06 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: