Аналіз оборотного капіталу промислового підприємства на прикладі ПАТ «Південний гірничо-збагачувальний комбінат»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ «КПІ»

Анотація

Опис

Ключові слова

оборотний капітал, оборотні засоби, оборотність, коефіцієнти, ПАТ «ПГЗК», working capital, turnover, ratios of PJSC «YuGOK», оборотный капитал, оборотные средства, оборотность, коэффициенты, ПАО «ЮГОК»

Бібліографічний опис

Круш П. В. Аналіз оборотного капіталу промислового підприємства на прикладі ПАТ «Південний гірничо-збагачувальний комбінат» / Круш П. В., Рудковська Ю. В. // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць. – 2013. – Вип. 12. – С. 268–273. – Бібліогр.: 3 назви.

DOI