Вплив механічних властивостей порошкових сталей на стійкість карбувальних штемпелів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ "КПІ"

Анотація

Опис

Ключові слова

порошкові штампові сталі, статична міцність, динамічна міцність, хімічний склад, структура матеріалу, стійкість карбувальних штемпелів, powder die steel, static strength, dynamic strength, chemical composition, structure material, resistance stamping dies, порошковые штамповые стали, статическая прочность, динамическая прочность, химический состав, структура материала, устойчивость чеканочных штемпелей

Бібліографічний опис

Маковей В. О. Вплив механічних властивостей порошкових сталей на стійкість карбувальних штемпелів / Маковей В. О., Заховайко О. П. // Вісник НТУУ «КПІ». Машинобудування : збірник наукових праць. – 2015. – № 2(74). – С. 42–50. – Бібліогр.: 5 назв.

DOI