Основи теплотехніки: вибрані розділи. Збірник індивідуальних завдань: перший та другий закони термодинаміки

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Мета видання - індивідуальне вивчення на конкретних прикладах першого та другого законів термодинаміки в рамках технічної термодинаміки. В наведених прикладах класична термодинаміка рівноважних станів та оборотних процесів є основою аналізу. Посібник містить у собі теоретичні відомості, розв'я¬зання типових прикладів, задач з варіантами вхідних даних, індивідуальних завдань для самостійної роботи.

Ключові слова

основи теплотехніки, практикум, індивідуальні завдання, закони термодинаміки, приклади вирішення, теплота, робота, ентальпія

Бібліографічний опис

Основи теплотехніки: вибрані розділи. Збірник індивідуальних завдань: перший та другий закони термодинаміки [Електронний ресурс] : навчальний посібник для здобувачів ступеня бакалавра за освітніми програмами: «Прикладна механіка пластичності матеріалів», «Технологія виробництва летальних апаратів», «Автоматизовані та роботизовані механічні системи», «Динаміка і міцність машин», «Інструментальні системи інженерного дизайну», «Технології комп’ютерного конструювання верстатів, роботів і машин» спеціальності 131 «Прикладна механіка»; за освітніми програмами «Енергетичний менеджмент та енергоефективні технології» та «Системи забезпечення споживачів електричною енергією» спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» та за освітньою програмою «Енергетичний менеджмент та інжиніринг теплоенергетичних систем» спеціальності 144 «Теплоенергетика» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. В. І. Дешко, М. М. Шовкалюк, О. І. Єщенко, О. Е. Максименко. – Електронні текстові дані (1 файл: 962 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 62 с. – Назва з екрана.

DOI