Змішування розплавів термопластів у черв’ячному екструдері

Анотація

Опис

Ключові слова

динамічний змішувач, моделювання, гомогенізація, змішування, dynamic mixer, modeling, homogenization, mixing

Бібліографічний опис

Змішування розплавів термопластів у черв’ячному екструдері / О. С. Сахаров, В. І. Сівецький, О. Л. Сокольський, М. С. Кушнір, К. Г. Коваленко, О. В. Рослов // Вісник НТУУ «КПІ». Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження : збірник наукових праць. – 2013. – № 1 (11). – С. 50–54. – Бібліогр.: 6 назв.

DOI