Nuclear Power Engineering

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Автори

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ «КПІ»

Анотація

Опис

Ключові слова

англійська мова

Бібліографічний опис

Nuclear Power Engineering [Електроний ресурс] : практикум з англійської мови професійного спрямування для студентів теплоенергетичного факультету напряму підготовки 6.050603 «Атомна енергетика» / НТУУ «КПІ» ; уклад. С. М. Мойсеєнко. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,32 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2016. – 78 с. – Назва з екрана. [додатки: аудіоматеріали].

DOI