Іноземна мова професійного спрямування

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Автори

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ «КПІ»

Анотація

Опис

Ключові слова

англійська мова

Бібліографічний опис

Іноземна мова професійного спрямування [Електроний ресурс] : методичні вказівки для самостійної підготовки студентів 3 курс у факультету електроніки до виконання комплексних контрольних робіт / НТУУ «КПІ» ; уклад. Н. М. Гордієнко, О. В. Івасюк. – Електронні текстові дані (1 файл: 955,79 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2016. – 67 с. – Назва з екрана.

DOI