Інформаційна система обліку та аналізу порушень, виявлених службою охорони праці медичного закладу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Актуальність теми. Актуальність роботи полягає у тому, що правильно розроблена та впроваджена інформаційна система обліку та аналізу порушень може покращити безпеку праці і зменшити ризики для працівників медичних закладів. Вона дозволяє збирати, систематизувати та аналізувати дані про порушення, що допомагає виявляти тенденції, вдосконалювати процеси охорони праці і приймати обґрунтовані рішення для покращення безпеки працівників і пацієнтів. Мета і завдання роботи. Метою роботи є створення та впровадження інформаційної системи обліку та аналізу порушень, виявлених службою охорони праці в медичному закладі. А також покращення ефективності та точності обліку та аналізу порушень, виявлених службою охорони праці медичного закладу, що сприятиме поліпшенню безпеки працівників та пацієнтів та забезпеченню відповідності нормативним вимогам у сфері охорони праці

Опис

Ключові слова

Інформаційна система, аутентифікація, захист даних, порушення, аналіз даних, шифрування, Information system, authentication, data protection, breach, data analysis, encryption

Бібліографічний опис

Коваленко, Ж. Р. Інформаційна система обліку та аналізу порушень, виявлених службою охорони праці медичного закладу : дипломна робота ... бакалавра : 122 Комп’ютері науки / Коваленко Жанна Романівна. – Київ, 2023. – 60 с.

DOI