Обчислювальна техніка та програмування. Об’єктно-орієнтоване програмування. Конспект лекцій

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022-05-26

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

об’єктно-орієнтоване програмування, С#

Бібліографічний опис

Обчислювальна техніка та програмування. Об’єктно-орієнтоване програмування. Конспект лекцій [Електронний ресурс] : навч. посіб. для здобувачів ступеня бакалавра за освітньою програмою «Системи забезпечення споживачів електричної енергії», «Енергетичний менеджмент та енергоефективні технології», та «Інжиніринг інтелектуальних електротехнічних та мехатронних комплексів» спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. Д. В. Філянін. – Електронні текстові дані (1 файл: 869,67 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 101 с. – Назва з екрана.

DOI