Визначення першого проходу контрастної речовини за даними динамічної контрастної магнітно-резонансної томографії

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

«Черномор'я»

Анотація

Опис

Ключові слова

перший прохід контрастної речовини, рециркуляція, динамічна контрастна магнітно-резонансна томографія, first contrast agent passage, recirculation, dynamic susceptibility contrast MRI

Бібліографічний опис

Алхімова, С. М. Визначення першого проходу контрастної речовини за даними динамічної контрастної магнітно-резонансної томографії / С. М. Алхімова, В. С. Жєлезна // Современные направления теоретических и прикладных исследований ‘2015 : сборник научных трудов по материалам международной научно-практической конференции. – Одесса, 2015. – Т. 5., Вып. 1 (38). – С. 4-7. – Бібліогр.: 3 назви.

DOI