Асимптотична поведінка розв'язків стохастичних диференціальних рівнянь

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ФОП Кушнір Ю.В.

Анотація

Опис

Монографію видано в рамках роботи над д\б темою 2800 ф.

Ключові слова

асимптотична поведінка, стохастичні диференціальні рівняння, випадковий процес, вінерівський процес, еквівалентність розв'язків, випадкові збурення, регулярнозмінні функції, збереження еквівалентності

Бібліографічний опис

Булдигін, В. В. Асимптотична поведінка розв'язків стохастичних диференціальних рівнянь [Електронний ресурс] : монографія / В. В. Булдигін, О. І. Клесов, О. А. Тимошенко ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,27 Мбайт). – Вінниця : ФОП Кушнір Ю.В., 2018. – 164 с. – Назва з екрана.

DOI