Динамiка давидовського солiтона в осцилюючому магнiтному полi, спрямованому вздовж молекулярного ланцюжка

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ «КПІ»

Анотація

Опис

Ключові слова

Давидовський солiтон, осцилююче магнiтне поле, низькорозмiрнi молекулярнi системи

Бібліографічний опис

Темченко, К. В. Динамiка давидовського солiтона в осцилюючому магнiтному полi, спрямованому вздовж молекулярного ланцюжка / К. В. Темченко, Л. С. Брижик // Матеріали XIV Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспiрантiв та молодих вчених «Теоретичні i прикладні проблеми фізики, математики та інформатики». Секція «Актуальнi питання сучасної фізики», м. Київ, 26-28 травня 2016. – Київ : НТУУ «КПІ». – 2016. – С. 83-85. – Бібліогр.: 9 назв.

DOI