Забезпечення якості виробів в процесах відбортування

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Автори

Пахолко, Сергій Анатолійович

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ "КПІ"

Анотація

Опис

Ключові слова

відбортування, профілювання, розміри і форма заготовки, традиційна заготовка, попередньо зпрофільована заготовка, метод скінченних елементів, математичне моделювання, flanging, profiling, size and shape of the workpiece, traditional workpiece, preformed workpiece, finite element method, mathematical modeling, отбортовка, профилирование, размеры и форма заготовки, традиционная заготовка, предварительно спрофилированная заготовка, метод конечных элементов, математическое моделирование

Бібліографічний опис

Пахолко С.А. Забезпечення якості виробів в процесах відсортування : автореф. дис. ... канд. техн. наук. : 05.03.05 - процеси та машини обробки тиском / Сергій Анатолійович Пахолко. – Київ, 2016. - 19 с.

DOI