Роль медіа дипломатії у зовнішньополітичних стратегіях України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Політехніка

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Юнак А. Роль медіа дипломатії у зовнішньополітичних стратегіях України / Юнак А. // Вісник НТУУ «КПІ». Політологія. Соціологія. Право : збірник наукових праць. – 2013. – № 3 (19). – С. 48–52. – Бібліогр.: 19 назв.

DOI