Модуляційна поляриметрія. Робоча програма навчальної дисципліни (Силабус)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021-06

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

поляризація, дисперсія, електромагнітна хвиля

Бібліографічний опис

Модуляційна поляриметрія. Робоча програма навчальної дисципліни (Силабус) [Електронний ресурс] / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. І. В. Лінчевський. – Електронні текстові дані (1 файл: 611 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 7 с. – Назва з екрана.

DOI