Сучасні інструментальні методи досліджень в технології кераміки та скла

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023-04-03

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Підручник містить п‘ять розділів та охоплює теми кредитного модуля «Інструментальні методи досліджень в технології кераміки та скла» і призначений для студентів магістерської програми спеціальності «Хімічні технології та інженерія» освітньої програми «Хімічні технології неорганічних в’яжучих речовин, кераміки, скла та полімерних і композиційних матеріалів». Підручник містить матеріал, необхідний для сучасного фахівця з хімічної технології та інженерії, хіміків-дослідників, магістрів-науковців, аспірантів та спеціалістів-хіміків. У представленому рукописі подано сучасні методи досліджень з прикладами використання різних методів для вирішення конкретних завдань дослідника. Підручник може бути корисним для фахівців з галузі досліджень кераміки та скла, інженерних працівників виробництв керамічних виробів та скломатеріалів.

Опис

Ключові слова

аналіз скла, аналіз кераміки, інструментальні методи аналізу, електронна мікроскопія, рентгенофазовий аналіз, рентгенофлуоресцентний аналіз, термогравіметричний аналіз, інфрачервона спектроскопія, ЯМР, ядерний магнітний резонанс

Бібліографічний опис

Весельська, О. Я. Сучасні інструментальні методи досліджень в технології кераміки та скла [Електронний ресурс] : підручник для студ. спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія», освітньої програми «Хімічні технології неорганічних в’яжучих речовин, кераміки, скла та полімерних і композиційних матеріалів» / О. Я. Весельська, Л. М. Спасьонова ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 5,3 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023. – 158 с. – Назва з екрана.

DOI