Система відбору та аналізу даних для проведення наукових досліджень

Ескіз недоступний

Дата

2024

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Актуальність теми. Актуальність теми полягає в тому, що наукові дослідження в сфері медицини потребують великого обсягу даних, а їх відбір та аналіз може бути дуже складним та часозатратним завданням. Створення програмного додатку з базою даних, який дозволяє швидко та ефективно відбирати та аналізувати дані, може значно полегшити процес проведення наукових досліджень в медицині. Мета дослідження. Створення програмного додатку з базою даних, який дозволяє відбирати та аналізувати дані хворих з різними клінічними характеристиками для проведення наукових досліджень в медицині Практичне значення одержаних результатів. Розроблену систему можливо використовувати для подальшої обробки даних науковцями та в медичній галузі.

Опис

Ключові слова

система відбору даних, аналіз даних в наукових дослідженнях, методи відбору даних для наукових досліджень, системи для наукових досліджень, обробка та інтерпретація даних, data collection system, data analysis in scientific research, data collection methods for scientific research, systems for scientific research, data processing and interpretation

Бібліографічний опис

Яцина, Д. В. Система відбору та аналізу даних для проведення наукових досліджень : магістерська дис. : 122 Комп’ютері науки / Яцина Денис Вікторович. – Київ, 2024. – 106 с.

DOI