Захист веб-сервісів: Лабораторний практикум

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

захист інформації, налаштування Apache + PHP+ MySQL, установка Apache, система захисту СУБД MySQL, параметри захисту веб-серверу, защита информации, система защиты СУБД MySQL, настройка Apache + PHP+ MySQL, параметры защиты веб-сервера, information security in computer systems, Apache installation, configuring Apache + PHP + MySQL, MySQL database security system, security settings for the web server

Бібліографічний опис

Захист веб-сервісів: Лабораторний практикум [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія», спеціалізації «Комп’ютерні системи та компоненти» / І. А. Терейковський, Л. О. Терейковська, К. О. Радченко, С. О. Гнатюк ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 2,61 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 68 с. – Назва з екрана.

DOI