Системне програмування та операційні системи

Ескіз недоступний

Дата

2015

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ «КПІ»

Анотація

Опис

Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету

Ключові слова

системне програмування, операційні системи

Бібліографічний опис

Системне програмування та операційні системи [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів напряму підготовки 6.051501 «Видавничо-поліграфічна справа» денної форми навчання / НТУУ «КПІ» ; уклад. І. С. Карпенко. – Електронні текстові дані (1 файл: 172 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2015. – 46 с. – Назва з екрана.

DOI