Навчально-методичні матеріали (КР)

Постійне посилання зібрання

У зібранні розміщено підручники, навчальні посібники, практикуми, матеріали до курсів лекцій, програми дисциплін, авторами або укладачами яких є науково-педагогічні працівники кафедри.

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 87
 • ДокументВідкритий доступ
  Інженерно-технічне забезпечення видавничо-поліграфічного виробництва. Частина-2. Упровадження проєктів. Практикум
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Штефан, Євгеній Васильович; Скиба, Василь Миколайович; Зигуля, Світлана Миколаївна
  Дисципліна «Інженерно-технічне забезпечення видавничо-поліграфічного виробництва» є важливим складником підготовки інженерів-технологів спеціальності 186 «Видавництво та поліграфія» освітньої програми «Технології друкованих і електронних видань». Даний курс націлений на вивчення та засвоєння методологій та підходів у проєктуванні інфраструктури виробництва та упровадження проєктів підприємств видавничо-поліграфічного комплексу. Крім того дисципліна «Інженерно-технічне забезпечення видавничо-поліграфічного виробництва» готує студентів до виконання магістерських дисертацій. Головною метою даного навчального посібника є вивчення та засвоєння методик та підходів при плануванні та реалізації проєктів видавничо-поліграфічними комплексу. В результаті виконання циклу практичних робіт студент повинен опанувати методології упровадження проєктами та отримати навички, необхідні для самостійного проєктування та управлінням проєктами видавничо-поліграфічними комплексу. Посібник призначено для студентів денної та заочної форми навчання технічних спеціальностей. Його можна використати також для підготовки до занять, заліків, екзаменів студентам всіх форм навчання, які вивчають подібний матеріал. Курс відповідає нагальній ринковій потребі підготовки сучасних фахівців.
 • ДокументВідкритий доступ
  Екоефективні технології видавництв та поліграфії. Курс лекцій
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Палюх, Олександр Олександрович
  У посібнику викладено сучасні підходи до впровадження екологічних технологій у видавничо-поліграфічній індустрії. Матеріал містить докладний огляд екологічних інновацій, що сприяють збереженню ресурсів та зменшенню впливу на довкілля. Особливу увагу приділено екоефективності у сфері видавництва та поліграфії в умовах інтенсивних глобальних змін і екологічних викликів. Матеріал досліджує стратегічний напрямок видавничо-поліграфічної галузі, акцентуючи на важливості використання екологічних матеріалів, рециклювання, енергоефективності та водозбереженні. Приділена увага адаптації до сучасного конкурентного середовища, створеного електронними носіями інформації, і знаходженню новітніх технологічних рішень для оптимізації процесів та забезпечення екологічної безпеки. Посібник також містить практичні рекомендації для видавницьких та поліграфічних підприємств, що мають на меті покращення якості продукції та зниження її екологічного впливу. Посібник призначений для здобувачів ступеня магістра за спеціальністю 186 Видавництво та поліграфія, але буде також корисним видавцям, дизайнерам, екологам та всім, хто цікавиться сучасними тенденціями у видавничо-поліграфічній сфері та збереженні довкілля.
 • ДокументВідкритий доступ
  Шрифтове оформлення видань. Комп'ютерний практикум
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Віцюк, Юлія Юріївна
  Навчальний посібник відповідає силабусу дисципліни «Дизайн шрифтів» спеціальності 186 «Видавництво та поліграфія» освітньої програми «Технології друкованих і електронних видань» підготовки студентів навчально-наукового видавничо-поліграфічного інституту. Наведено перелік робіт як індивідуальних завдань комп’ютерного практикуму. Показано застосування теоретичного матеріалу до розв’язування поставлених практичних задач у відповідності до роботи комп’ютерного практикуму. Навчальний посібник призначений для студентів ННВПІ КПІ ім. Ігоря Сікорського спеціальності 186 Видавництво та поліграфія. Також буде корисним студентам інших ЗВО, які готують фахівців за спеціальністю 186.
 • ДокументВідкритий доступ
  Мультимедійні технології відтворення раритетних видань. Комп’ютерний практикум
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського., 2022) Золотухіна, Катерина Ігорівна; Бардовський, Богдан Олександрович
 • ДокументВідкритий доступ
  Технології доповненої реальності. Комп’ютерний практикум
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021) Золотухіна, Катерина Ігорівна; Баранова, Дарина Іванівна
 • ДокументВідкритий доступ
  Дипломне проєктування. Методичні рекомендації до виконання дипломного проєкту за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021) Розум, Тетяна Володимирівна; Скиба, Василь Миколайович; Віцюк, Юлія Юріївна; Золотухіна, Катерина Ігорівна; Зоренко, Ярослав Володимирович; Хохлова, Розалія Анатоліївна; Штефан, Євгеній Васильович; Горова, Тетяна Вадимівна; Зленко, Олександра Андріївна
 • ДокументВідкритий доступ
  Технології видавництв та поліграфії: Комп’ютеризовані редакційно-видавничі процеси: Курсова робота
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020) Скиба, Василь Миколайович; Афанасьєв, Дмитро Володимирович
  Курсова робота з дисципліни «Технології видавництв та поліграфії-1: Комп’ютеризовані редакційно-видавничі процеси» призначена для формування у студентів основ редакційно-видавничих процесів, знань та практичних вмінь щодо редакційної підготовки, розроблення концепції і композиції, структури, складання апарату видання, розроблення його конструкції та оформлення. Посібник містить теоретичні положення, приклади, і варіанти завдань до виконання курсової роботи. Наприкінці посібника наведено список рекомендованої літератури. Посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів, які вивчають комп’ютеризовані редакційно-видавничі процеси.
 • ДокументВідкритий доступ
  Технології захисту друкованої продукції: комп'ютерний практикум
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020) Скиба, Василь Миколайович; Горова, Тетяна Вадимівна
  Комп’ютерний практикум з навчальної дисципліни «Технології захисту друкованої продукції» призначений для формування у студентів основ проектувань захисних комплексів поліграфічної продукції, знань та практичних вмінь щодо аналізу загроз, розроблення концепції захисного комплесу, його адаптації та оптимізації, розроблення графічних захисних елементів. Посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів, які вивчають технології захисту друкованої продукції.
 • ДокументВідкритий доступ
  Ділова гра «Проєкт»
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020-05) Величко, Олена Михайлівна; Зоренко, Оксана Володимирівна; Розум, Тетяна Володимирівна; Скиба, Василь Миколайович; Хмілярчук, Ольга Іларіонівна
 • ДокументВідкритий доступ
  Прикладна комп’ютерна графіка: рекомендації до виконання розрахунковографічної роботи
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020) Золотухіна, Катерина Ігорівна
 • ДокументВідкритий доступ
  Курсова робота з технологій обробки інформації – 2. Обробка графічної інформації. Методичні рекомендації
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020) Зоренко, Ярослав Володимирович; Скиба, Василь Миколайович; Золотухіна, Катерина Ігорівна; Зленко, Олександра Андріївна
 • ДокументВідкритий доступ
  Інтерактивні медіатехнології. Комп’ютерний практикум
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020) Золотухіна, Катерина Ігорівна; Благодір, Ольга Леонідівна
 • ДокументВідкритий доступ
  Проектування видавничо-поліграфічного виробництва: проектування видань і паковань. Практикум
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020) Золотухіна, Катерина Ігорівна
 • ДокументВідкритий доступ
 • ДокументВідкритий доступ
  Магістерська дисертація. Методичні рекомендації
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020) Величко, Олена Михайлівна; Розум, Тетяна Володимирівна; Скиба, Василь Миколайович; Віцюк, Юлія Юріївна; Кушлик, Богдан Ростиславович; Золотухіна, Катерина Ігорівна; Зоренко, Ярослав Володимирович; Хохлова, Розалія Анатоліївна; Штефан, Євгеній Васильович
 • ДокументВідкритий доступ
  Цифрова фотографія. Комп’ютерний практикум
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020) Зоренко, Ярослав Володимирович; Хохлова, Розалія Анатоліївна; Зленко, Олександра Андріївна
 • ДокументВідкритий доступ
  Технологія підготовки періодичного електронного видання. Практикум
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020-02) Зоренко, Оксана Володимирівна
 • ДокументВідкритий доступ
  Основи зносостійкості друкарських форм
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018) Зоренко, Оксана Володимирівна; Скиба, Василь Миколайович
 • ДокументВідкритий доступ
  Дипломне проектування. Методичні рекомендації до виконання дипломного проекту за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020) Величко, Олена Михайлівна; Розум, Тетяна Володимирівна; Скиба, Василь Миколайович; Віцюк, Юлія Юріївна; Кушлик, Богдан Ростиславович; Золотухіна, Катерина Ігорівна; Зоренко, Ярослав Володимирович; Хохлова, Розалія Анатоліївна; Штефан, Євгеній Васильович; Афанасьєв, Дмитро Володимирович; Зленко, Олександра Андріївна