Обладнання хімічних виробництв: конспект лекцій

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

У навчальному посібнику викладено теоретичні основи технічної гідравліки з описом конструкцій гідравлічних машини та теоретичні основи теплових процесів хімічної технології. Розглянуто основні підходи до розрахунку теплообмінників, установок випарювання та сушіння, конструкції типових апаратів та алгоритми їх розрахунку і закономірності їх вибору.

Опис

Ключові слова

технічна гідравліка, теплові процеси, розрахунок теплообмінників

Бібліографічний опис

Обладнання хімічних виробництв: конспект лекцій [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів, які навчаються за спеціальністю 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, освітня програма «Технічні та програмні засоби автоматизації» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: Швед М. П., Степанюк А. Р., Гусарова О. В., Швед Д. М. – Електронні текстові данні (1 файл: 3,71 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023. – 181 с. – Назва з екрана.

DOI