Розробка теорії проектування та дослідна апробація багатокоординатних верстатів і машин з мехатронними стрижневими структурами та їх систем керування. Підтема: Розробка теорії динаміки багатокоординатних верстатів та машин на базі нечітких множин і нейронних мереж із реалізацією принципово нових методів обробки деталей

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Автори

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ "КПІ"

Анотація

Опис

Ключові слова

верстат-гексапод, механізм паралельної кінематики, нечіткі множини, нейронні мережі, теорія динаміки

Бібліографічний опис

DOI