Контроль наклепу деталей тертя поліграфічних машин зі зносостійких композиційних матеріалів за умов надтонкого оздоблювально-абразивного оброблення

Анотація

Опис

Ключові слова

нові композитні матеріали, деталі тертя, якість поверхні, наклеп, магнітне поле, технологічні фактори абразивного різання, рекомендації для промисловості, new composite materials, friction parts, surface quality, wed work hardening parametres, magnetic field, technological factors of abrasive cutting, recommendations for the industry, новые композиционные материалы, детали трения, качество поверхности, наклёп, магнитное поле, технологические факторы абразивного резания, рекомендации для промышленности

Бібліографічний опис

Контроль наклепу деталей тертя поліграфічних машин зі зносостійких композиційних матеріалів за умов надтонкого оздоблювально-абразивного оброблення / А. П. Гавриш, Т. А. Роїк, О. В. Зоренко [та інш.] // Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць. – 2015. – Вип. 3(49). – С. 16–38. – Бібліогр.: 35 назв.

DOI