Спосіб одержання мікрокристалічної целюлози із волокон конопель

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

волокно конопель, делігніфікація, хелатуюча обробка, гідроліз, мікрокристалічна целюлоза, hemp fiber, delignification, chelating treatment, hydrolysis, microcrystalline cellulose, волокно конопли, делигнификация, хелатирующая обработка, гидролиз, микрокристаллическая целлюлоза

Бібліографічний опис

Барбаш, В. А. Спосіб одержання мікрокристалічної целюлози із волокон конопель / В. А. Барбаш, І. В. Трембус, С. В. Сиротюк // Наукові вісті НТУУ «КПІ» : міжнародний науково-технічний журнал. – 2018. – № 1(117). – С. 81–87. – Бібліогр.: 22 назв.