КПІ на шляху формування енергоефективного суспільства. 25-річний досвід

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Зважаючи на енергетичну залежність нашої держави, раціональне використання ресурсного потенціалу – стратегічний напрямок розвитку економіки України. Підвищення енергоефективності є важливою умовою успішної реалізації кліматичної політики України. Сучасний ринок енергоефективних послуг потребує значної кількості підготовлених спеціалістів у сфері енергоаудиту, енергоменеджменту, управління енергоспоживання, сертифікації енергоефективності, тепло- та електротехніки, автоматизації процесів в промисловості і житлово-комунальному господарстві. У 2021 році Навчальнонауковий інститут енергозбереження та енергоменеджменту (НН ІЕЕ) КПІ ім. Ігоря Сікорського, який з 1997 року є спадкоємцем гірничого факультету (ГФ), факультету гірничої електромеханіки і автоматики (ФГЕМА), гірничо-технологічного факультету (ГТФ), відмічав 75 років з Дня заснування. А вже в поточному 2022 році маємо іншу знаменну і приємну подію – 25 років створення спеціальності «Енергетичний менеджмент». Спільним наказом Міносвіти та Держкоменергозбереження України (№137/45 від 07 травня 1997 року) ІЕЕ було визначено базою для підготовки фахівців за цією спеціальністю. В статті висвітлено головні етапи становлення і розвитку інституту, наукові здобутки, внесок колективу у справу підготовки і підвищення кваліфікації кадрів та просвітницьку діяльність в сфері енергоефективності

Опис

Метою статті є аналіз 25-річного досвіду діяльності і результатів впровадження освітніх програм з енергетичного менеджменту на базі НН ІЕЕ ім. Ігоря Сікорського, а також міжнародної та просвітницької діяльності в сфері енергоощадності для молоді і широкого кола фахівців. Досвід розвинених країн показує, що роль університетів у поширенні і реалізації програм і проектів з енергоефективності може бути суттєвою, тому ознайомлення з таким досвідом широкої аудиторії слухачів є актуальною

Ключові слова

енергетичний менеджмент, енергоефективність, енергозбереження, заклад вищої освіти, навчання, підготовка спеціалістів

Бібліографічний опис

Денисюк, С. П. КПІ на шляху формування енергоефективного суспільства. 25-річний досвід / Денисюк С. П., Шовкалюк М. М. // Енергетика: економіка, технології, екологія : науковий журнал. – 2023. – № 1 (71). – С. 7-21. – Бібліогр.: 20 назв.

DOI