Сенсори з наноструктурованим чутливим шаром

dc.contributor.advisorОбухова, Тетяна Юріївна
dc.contributor.authorЧубенко, Юрій Юрійович
dc.date.accessioned2019-01-17T12:32:05Z
dc.date.available2019-01-17T12:32:05Z
dc.date.issued2018
dc.description.abstractenThe work consists of 88 pages, 4 sections and contains 33 illustrations, 23 tables and 18 sources in the list of references. Actuality of theme. The need to monitor the state and the environmental parameters constantly increases, so it is not surprising that there will be an increased interest in the development and creation of new high-sensitivity selective sensors that can provide speed, and above all, the quality and reliability in measuring physical effects or different characteristics of substances. The purpose of the work is to study the possibility of creating glucose sensors based on hydrogen peroxide sensors, to develop the technological basis for the creation and research of sensor based on porous silicon with a nanostructured sensitive layer of silver. Realization of the set goal requires solving the following tasks: 1. Analysis of the influence of the morphology of the structure on the selectivity of certain substances. 2. To establish the dependence of the sensitivity to the silver layer of analyte substances. 3. Experimentally investigate and establish the regularities of the influence of the parameters of the formation of nanostructured sensitive layer on the selectivity of the samples. The object of the study is sensors based on porous silicon with a nanostructured sensitive layer of silver and their characteristics. The subject of the study is the technological regimes of obtaining and the morphology of nanostructured sensitive silver, the sensitivity to hydrogen peroxide and glucose.uk
dc.description.abstractukРобота складається з 88 сторінок, 4 розділів та містить 33 ілюстрації, 23 таблиці та 18 джерел в переліку посилань. Актуальність теми. Постійно зростає необхідність контролювати стан та параметри навколишнього середовища, тому не дивно, що буде рости і інтерес до розроблення та створення нових високочутливих селективних сенсорів, що зможуть забезпечити швидкість, а головне якість та надійність у вимірюванні фізичного впливу або різних характеристик речовин. Метою роботи є дослідження можливості створення сенсорів глюкози на основі сенсорів перекису водню, розроблення технологічних засад створення та дослідження сенсора на основі пористого кремнію з наноструктурованим чутливим шаром срібла. Реалізація поставленої мети потребує вирішення наступних задач: 1. Аналіз впливу морфології структури на селективність до певних речовин. 2. Встановити залежність чутливості до шару срібла речовин аналітів. 3. Експериментально дослідити та встановити закономірності впливу параметрів процесу формування наноструктурного чутливого шару на селективність отриманих зразків. Об’єкт дослідження – сенсори на основі пористого кремнію з наноструктурованим чутливим шаром срібла та їхні характеристики. Предмет дослідження – технологічні режими одержання та морфологія наноструктурованого чутливого шару срібла, чутливість до перекису водню та глюкози.uk
dc.format.page90 с.uk
dc.identifier.citationЧубенко, Ю. Ю. Сенсори з наноструктурованим чутливим шаром : магістерська дис. : 153 Мікро- та наносистемна техніка / Юрій Юрійович Чубенко. – Київ, 2018. – 90 с.uk
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/25863
dc.language.isoukuk
dc.publisher.placeКиівuk
dc.subjectпористий кремнійuk
dc.subjectнаноструктурований чутливий шарuk
dc.subjectсенсори перекису воднюuk
dc.subjectсенсори глюкозиuk
dc.subjectporous siliconuk
dc.subjectnanostructured sensitive layeruk
dc.subjecthydrogen peroxide sensorsuk
dc.subjectglucose sensorsuk
dc.subject.udc543.08uk
dc.titleСенсори з наноструктурованим чутливим шаромuk
dc.typeMaster Thesisuk

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
Chubenko_magistr.pdf
Розмір:
3.8 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
7.74 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: