Підземні гірничі роботи. Технологія гірничих робіт

Анотація

Опис

Ключові слова

підземні гірничі роботи, технологія гірничих робіт

Бібліографічний опис

Підземні гірничі роботи. Технологія гірничих робіт [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів спеціальності 184 «Гірництво», спеціалізації «Розробка родовищ та видобування корисних копалин» / М. Т. Кириченко, А. Л. Ган, С. М. Стовпник, Л. В. Шайдецька, Є. А. Загоруйко ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові данні (1 файл: 7,99 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 160 с. – Назва з екрана.

DOI