Операційні системи

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

операційні системи, планувальник, управління пам'яттю, синхронізація, файлова система, пісистема вводу-виводу, порти вводу-виводу, operating systems, scheduler, memory manager, syncronization, file system, input-output subsystem, input-output ports

Бібліографічний опис

Зайцев, В. Г. Операційні системи [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія» / В. Г. Зайцев, І. П. Дробязко ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 2,22 Мбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 240 с. – Назва з екрана.

DOI