Загальна хімічна технологія. Хіміко-технологічні схеми. Домашня контрольна робота

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Загальна хімічна технологія-2. Хіміко-технологічні схеми. Домашня контрольна робота [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: І. В. Косогіна, А. В. Лапінський, Г. М. Прокоф’єва, В. І. Супрунчук. – Електронні текстові данні (1 файл: 732,31 Кбайт). – Київ : КПІім. Ігоря Сікорського, 2018. – 22 с. – Назва з екрана.

DOI