Переддипломна практика магістрів. Рекомендації з проведення

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

В навчальному посібнику розміщено рекомендації з проведення переддипломної практики студентів, виконання ними відповідних завдань з переддипломної практики для освітнього ступеня «Магістр». Навчальний посібник містить всі необхідні структурні елементи: опис переддипломної практики, мету та завдання, вимоги до організаційної та звітної документації, критерії оцінювання, список рекомендованої літератури, додатки. Зазначений навчальний посібник підвищить ефективність роботи студентів навчання освітнього ступеня магістр, які проходять практику та їхніх керівників при організації, підготовці, проведенні та оцінюванні переддипломної практики.

Опис

Ключові слова

практика магістрів

Бібліографічний опис

Гнітецький, Є. Переддипломна практика магістрів: рекомендації з проведення [Електронний ресурс] : навч. посіб. для здобувачів ступеня магістр за освітньою програмою «Промисловий маркетинг» спеціальності 075 «Маркетинг» / Євген Гнітецький, Катерина Бажеріна ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 632,35 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 33 с. – Назва з екрана.

DOI