Основи фармацевтичних виробництв. Домашня контрольна робота

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

В навчальному посібнику на прикладі завдання на домашню контрольну роботу (ДКР) з курсу «Основи фармацевтичних виробництв» детально описано послідовність та принципи його виконання, а також подані допоміжні матеріали і посилання на навчальну літературу та нормативну документацію. Тематика ДКР пов’язана з певним фармацевтичним препаратом у зазначеній або обраній додатково студентом лікарській формі та передбачає ознайомлення з його характеристикою, основними стадіями виробництва, складанням технологічної схеми та матеріального балансу виробництва, а також вибором основного обладнання та типів виробничих приміщень. В навчальному посібнику показано принципи вибору обладнання для основного технологічного процесу з використанням сайтів його виробників, спосіб розрахунку обсягу виробничої серії препарату. Показано підходи до складання матеріального балансу та його взаємозв’язок з обраним обсягом виробничої серії та розробленою технологічної схемою виробництва препарату. Посібник містить повний зразок виконання та подання варіанту ДКР на прикладі зазначеного препарату, що дозволяю студентам зрозуміти обсяги та вимоги до представлення результатів виконання власного варіанту завдання. Навчальний посібник призначений для студентів спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія», що вивчають дисципліну «Основи фармацевтичних виробництв», для допомоги при виконанні домашньої контрольної роботи.

Опис

Ключові слова

фармацевтичні виробництва, фармацевтичні препарати, виконання домашньої контрольної роботи

Бібліографічний опис

Основи фармацевтичних виробництв. Домашня контрольна робота [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: Т. С. Тодосійчук, В. Ю. Поліщук. – Електронні текстові дані (1 файл: 0,57 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 19 с. – Назва з екрана.

DOI